Vyhledávání

hromosvody

proč hromosvod a ochrana proti přepětí  ?????

v elektrické síti máme velmi hodnou a poslušnou energii která napají všechny ostatní systémy usnadňující náš život .
Tato hodná poslušná energie však dokáže ukázat i svou druhou tvář  v případě bouřky , kdy se nemusíme obávat jen úderu blesku do staveb ale i do elektrického vedení , kterým jsou naše stavby propojeny .
Pokud máme svůj dům vybaven vnější ochranou proti blesku , můžeme při bouřce napůl klidně spát .

Správně provedená vnější ochrana proti bleskům

se skládá z jímací soustavy , svodů a kvalitně provedeného uzemnění .
pokud jedna z těchto částí chybí , není ochrana funkční .
Můžete mít na pohled krásný hromosvod ale pokud máte špatně provedené , přerušené nebo urezavělé uzemnění , tak v případě úderu blesku nenajde bleskový proud únikovou cestu do země.

To je proč provádět pravidelné revize .

další součástí ochrany proti přepětí je vnitřní ochrana .

Správně provedená vnitřní ochrana proti přepětí

opět jsme v situaci kdy k nám ze sítě proudí kvalitní, vyhlazená elektrická energie , která našim spotřebičům ( které jsou v dnešní době plné elektroniky ) moc chutná , ale v případě úderu blesku do venkovního vedení  , tak opět hledá kudy se nejsnadněji dostat do země . Samozřejmě si vybere cestu nejmenšího odporu .
Pro tyto případy se používají svodiče přepětí , neboli přepěťové ochrany více typů .
V distribuční síti se používá typ A , na vstupu vedení do budovy se používá typ B , v rozvodnicích pro ochranu jednotlivých okruhů typ C a pro ochranu samostatných spotřebičů typ D . Používat pouze prodlužovací přívody s přepěťovou ochranou a myslet si že jsem pro ochranu udělal vše je omyl , protože v případě přepětí shoří jak prodlužovačka , tak přepěťová ochrana ale i spotřebiče za ní .

Přepěťové ochrany

všechny vyjmenované typy mají za úkol Vás ochráni před účinky přepětí které se k Vám může dostat po vedení .
Funguje to tak , že každý typ odfiltruje část přepětí a ve výsledku jsou Vaše spotřebiče ochráněny .

 

Takže doporučené řešení

vybavit objekt vnitřní ochranou proti přepětí  a správnou , funkční vnější  ochranou proti blesku , která musí svými ochranými úhly pokrývat celou stavbu , včetně antén , satelitů , balkónů ....

 

Máte Váš hromosvod v pořádku a to ne jen mechanicky???

 

Zkuste se rozhlédnout z okna o střechách ve Vašem okolí a odpovězte si na pár otázek ..

Kolik střech hromosvod nemá vůbec ??

Na kolika střechách je televizní anténa umístěna nad jímačem hromosvodu ???

Na kolika jímačích je "nainstalována" anténa na internet ???

 

Co myslíte že se stane v případě , že si právě takovou střechu vybere blesk pro svou cestu k zemi .???

v tu chvíli ho nebude zajímat nějaký hromosvod , protože první co vídí je krásná nablejskaná anténa , skočí na ní a už si to po koaxialním kabelu frčí rovnou do televize , samozřejmě tento kabel není určen pro vedení bleskových proudů ( klidně i okolo 200 000 A ) , takže tento kabel zmizí a zapaluje vše hořlavé co mu stojí v cestě , při příjezdu do televize přesedlá na silovou část a tím se dostává do celé elektroinstalace a snaží se najít nesnadnější cestu do země . 

 

Pokud je televizní anténa umístěna na půdě , neznamená to že nemusíme mít hromosvod , blesk si najde antenu i pod střechou.

 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.