Vyhledávání

revize

provádíme revize :

Revize není jen papír - je to hlavně kontrola a jistota pro Vás že máte elektroinstalaci v pořádku

VÝCHOZÍ       - nové elektroinstalace - každá nová elektroinstalace musí být zkontrolována a musí mít vystavenou platnou revizní zprávu

PERIODICKÉ  - revize elektroinstalace prováděné v předepsaných lhůtách ČSN

MIMOŘÁDNÉ - mimořádné revize se provádějí po zásahu do elektroinstalace

REVIZE HROMOSVODŮ - kontrola hromosvodu spočívá v kontrole uzemnění , dotažení včech spojů , kontrola celkového stavu soustavy

 

 

dálé provádíme kontroly Vašich instalací , které nepodléhají povinnosti provádět revize ---- ??? kolik požárů ročně má za příčinu závada v elektroinstalaci ??? 

přitom stačí nechat ji zkontrolovat a případné nalezené závady odstranit .

Revize provádíme za pomoci špičkového přístroje Metrel  XE

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.